fbpx
Menu Close

Laborant ds. testów

Lokalizacja

Pietrzykowice k/ Wrocławia

Twój zakres obowiązków

- Prowadzenie badań nad stosowaniem produktu oraz opracowanie metod przeprowadzania testów materiałowych;
- Planowanie oraz przeprowadzanie testów zestawów naprawczych (kompresora/uszczelniacza);
- Sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań;
- Ocena i analiza wyników testów;
- Homologacja produktów chemicznych;
- Benchmarking produktów chemicznych;
- Przeprowadzanie i nadzór nad odczynnikami chemicznymi niezbędnymi do prowadzenia testów;
- Kontrola jakościowa produktu.

Nasze wymagania

- Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
- Wykształcenie średnie, techniczne lub wyższe;
- Znajomość różnorodnych metod analiz;
- Prawo jazdy kategorii B - warunek konieczny;
- Dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

- Interesujący zakres zadań z możliwością realizowania pasji zawodowych w dynamicznie rozwijającej się firmie branży automotive;
- Możliwość udziału w ciekawych projektach podnoszących umiejętności;
- Niepowtarzalną atmosferę pracy;
- Elastyczny czas pracy;
- Brak dress code'u;
- Ubezpieczenie na życie;
- Prywatną opiekę medyczną dla całej rodziny;
- Kartę sportową;
- Karty przedpłacone;
- Owocowe wtorki;
- Program poleceń da pracowników;
- Program sugestii dla pracowników.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania oraz dzielisz naszą pasję do motoryzacji sprawdź naszą ofertę na pracuj.pl lub wyślij swoje CV na adres: personal@aircom.ag 

Jeżeli zgadzasz się, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, umieść w CV następującą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym w moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pietrzykowicach (ul. Fabryczna 20B, 55 – 080 Pietrzykowice) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Zostałem poinformowany, o tym, że:

1.     Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pietrzykowicach (ul. Fabryczna 20B, 55 – 080 Pietrzykowice), dalej: Spółka. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem personal@aircom.ag

2.     Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji.

3.     Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką w tym podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.

4.     Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.     Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest konieczne, abym mógł wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Przetwarzanie innych, podanych przez mnie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

6.     Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.     Brak zgody na udział w obecnej rekrutacji uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury.

8.     W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją.

10.   Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively. more information

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.

Close