HR Buisness Partner

ABOUT COMPANY

Join Aircom Group – a global leader in innovation in the production of tire repair kits for Automotive OEM. Our company was founded in 2011 in Germany, and its headquarters are located in Poland (Pietrzykowice near Wrocław). The company is dynamically expanding, with over 1000 dedicated employees worldwide. In 2024, we plan to increase the team at our headquarters (Pietrzykowice) to over 800 people.

Our dedication to innovation and sustainable development influences our diverse range of products, including TMK, super-engineered thermoplastics, and many others. Thanks to our strategic presence in the global market, our factories in Poland, Mexico, China, and India not only produce efficiently but also contribute to reducing carbon dioxide emissions by 14.4 tons per container through local production.

By joining Aircom Group, you will become part of a dynamic team shaping the future of automotive technology and sustainable development. Seize the opportunity to lead innovation and join us in revolutionizing the automotive industry.

Apply now and start an exciting journey with Aircom Group!

LOCATION

Pietrzykowice near Wrocław

YOUR RESPONSIBILITIES

HR business strategy building at worldwide company

Employer Branding 

Employees skills development

Developing HR business department

Recruitment

Onboarding 

Offboarding 

Monitoring and analysing HR KPI’s

Direct reporting to CEO

OUR EXPECTATIONS

Min.2 years of experience

Creative and open mind

Focused on company strategy

Knowledge of people development methods

Knowledge of recruitment processes  

Knowledge of labor law

English C1

 University education ( education related to human resources management preferred)

BENEFITS

An interesting range of tasks with the opportunity to pursue professional passions in a rapidly growing automotive company

Possibility to take part in unique projects

Flexible working hours

Life insurance

Private medical care for the whole family

Extensive training package

Sports card

Fruit Tuesdays

Employee referral program

Employee suggestion program

WHY IS IT WORTH JOINING #AircomTeam?

Czy masz jakieś pytania?

Szybki Dostęp

O nas

Lokalizacje

Produkty

Oferty pracy

Kontakt

Formularz kontaktowy

 

Social Media

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Warunki prywatnosci

Polityka prywatności i plików cookies

© 2022 Aircom | Powered by Aircom

O FIRMIE

Dołącz do Aircom Group – światowego lidera innowacji w dziedzinie produkcji zestawów naprawczych do opon dla Automotive OEM. Nasza firma została założona w 2011 roku w Niemczech, a jej główna siedziba mieści się w Polsce (Pietrzykowice obok Wrocławia). Firma dynamicznie się rozwija, mamy ponad 1000 zaangażowanych pracowników na całym świecie. W 2024 roku planujemy zwiększenie zespołu w głównej siedzibie (Pietrzykowice) do ponad 800 osób.

Nasze oddanie innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi wpływa na nasz różnorodny zakres produktów, który obejmuje TMK, superinżynieryjne termoplasty i wiele innych. Dzięki strategicznej obecności na światowym rynku, nasze fabryki w Polsce, Meksyku, Chinach i Indiach nie tylko wydajnie produkują, lecz również przyczyniają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 14,4 tony na każdy kontener dzięki lokalnej produkcji.

Dołączając do Aircom Group, staniesz się częścią dynamicznego zespołu, kształtującego przyszłość technologii samochodowej i zrównoważonego rozwoju. Wykorzystaj szansę, aby być na czele innowacji, i dołącz do naszej misji w rewolucjonizowaniu przemysłu samochodowego.

Aplikuj teraz i rozpocznij ekscytującą podróż z Aircom Group!