fbpx
Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(dalej: „Polityka”)

Dbamy o Państwa prywatność oraz przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”. W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej pod adresem: https://www.aircom.ag/pl/ (dalej: „Strona internetowa”) informujemy o szczegółowych zasadach przetwarzania Państwa danych przez Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k., a także o korzystaniu z plików cookies.

Kto przetwarza Pana/Pani dane osobowe?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej jest Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pietrzykowicach (ul. Fabryczna 20B, 55 – 080 Pietrzykowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469603, NIP: 8961534988, REGON: 022209579, dalej również: „Spółka” lub „Aircom”.

Jak może się Pan/Pani z nami skontaktować?

W razie pytań może się Pan/Pani skontaktować z nami listownie na podany wyżej adres siedziby Spółki lub pod adresem: info@aircom.ag 

Jakie dane przetwarzamy za pośrednictwem Strony internetowej?

 • Ogólne informacje

W związku z korzystaniem ze Strony internetowej przetwarzamy dane związane z pobytem użytkowników na Stronie internetowej, m.in. adres IP, dane o przeglądarce internetowej, z której korzysta użytkownik oraz odwiedzanych przez niego podstronach i długości pobytu na Stronie internetowej.

Zwykle nie przetwarzamy danych osobowych ani nie łączymy ww. danych z danymi osobowymi użytkowników. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sytuacjach, gdy zostaną dobrowolnie podane przez użytkownika, przykładowo w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem Strony internetowej lub mediów społecznościowych, z których korzystamy.  

 • Media społecznościowe

Korzystamy z następujących mediów społecznościowych:

Facebook,
Instagram,
Twitter,
LinkedIn,
Xing,
YouTube

W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych (przykładowo umieszczając informacje na naszej tablicy lub komentując nasze posty), podmiot ten staje się odrębnym administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz może zachowywać Pana/Pani dane w swoich plikach cookies. W takiej sytuacji Pana/Pani dane zostają zapisane na serwerze tego podmiotu oraz będą przetwarzane w oparciu o regulamin portalu, za pośrednictwem którego skontaktowali się Państwo z nami. Oznacza to, że w takim przypadku Pana/Pani dane będą mogły być przetwarzane również poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje o przetwarzaniu danych przez wybrane media społecznościowe można znaleźć na ich stronach internetowych, przykładowo: Facebook i Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing.

Niezależnie od tego, pozostajemy administratorem Pana/Pani danych osobowych, przetwarzanych w celu odpowiedzi na otrzymywane wiadomości i komentarze, a także w celu usprawnienia komunikacji i podtrzymania relacji. W tym zakresie możemy przetwarzać dane takie jak np. imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek, profil publiczny.

 • Google Analytics

W celu uzyskania informacji, jak ulepszyć naszą Stronę internetową i dopasować ją do wymagań użytkowników możemy stosować różne narzędzia służące do analizy korzystania ze Strony internetowej, w szczególności Google Analytics.

Google Analytics zbiera dane za pomocą plików cookies. O stosowaniu tych plików na Stronie internetowej można uzyskać bardziej szczegółowe informacje poniżej. Dane pozyskiwane przez narzędzie Google Analytics są przetwarzane na serwerach Google, a więc również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Zasadniczo dane pozyskiwane przez nas w ramach korzystania z Google Analytics są danymi anonimowymi. Dane te nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby ani nie są łączone z innymi zbieranymi przez nas danymi, w szczególności podanymi przez Pana/Panią danymi osobowymi.

Działanie Google Analytics na Stronie internetowej może zostać zablokowane. Może to mieć jednak wpływ na wyświetlanie Strony internetowej i jej funkcjonalności. Więcej o zasadach przetwarzania danych w ramach Google Analytics, a także o możliwości blokowania Google Analytics można przeczytać na stronach Google dotyczących Google Analytics.

W jakim celu i na jakiej podstawie możemy przetwarzać Pana/Pani dane?

Dane pozyskiwane za pomocą Strony internetowej przetwarzamy w następujących celach:

 1. odpowiedzi na pytania skierowane do nas za pośrednictwem Strony internetowej, w tym formularza kontaktowego, lub mediów społecznościowych, z których korzystamy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
 2. przesłania newslettera lub ewentualnie innych informacji handlowych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne),
 3. statystycznych, analitycznych, marketingowych i promocyjnych, m.in. w zakresie, w jakim dostosowujemy Stronę internetową i reklamy wyświetlane na Stronie internetowej do preferencji użytkowników lub analizujemy ruch na Stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, w tym z wykorzystaniem Google Analytics (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. niezależnie od celów przetwarzania opisanych powyżej, możemy przetwarzać pozyskane przez nas dane również w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W jaki sposób przetwarzamy dane?

Damy o to, aby zapewnić przejrzystość przetwarzania danych pozyskiwanych przez Stronę internetową oraz aby zbierane w ten sposób dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanych wyżej celów oraz przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, chyba że użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach.

Komu możemy przekazywać Pana/Pani dane?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które z nami współpracują, w tym podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną lub świadczącym usługi prawne, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.

Czy Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane pozyskane mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Czy podanie Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z nami, zapisania się do newslettera lub skorzystania z innych usług elektronicznych dostępnych na Stronie internetowej. W takim wypadku niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z Panem/Panią, przesłanie newslettera lub ewentualnie świadczenie innych usług elektronicznych dostępnych na Stronie internetowej.

Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies zapisywane są automatycznie. Istnieje jednak możliwość zablokowania lub zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji znajduje się w części Informacje o plikach cookies.

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane?

Dane pozyskiwane za pośrednictwem Strony internetowej nie wygasają automatycznie. Możemy jednak przechowywać Pana/Pani dane w celach dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń jako uzasadniony interes administratora.

Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem Strony internetowej przysługują następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania każdej wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, k tórego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszelkich sprawach związanych ze zmianami w zakresie Pana/Pani danych osobowych lub realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem: info@aircom.ag

Prawa własności intelektualnej na Stronie internetowej

Wszelkie treści zawarte na Stronie internetowej, m.in. zdjęcia, grafiki oraz teksty, są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k. i nie mogą być kopiowane, publikowane, w inny sposób przetwarzane lub wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k.

Postanowienia końcowe

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszej Polityce. Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki przez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie internetowej z podaniem daty rozpoczęcia obowiązywania.

Niniejsza Polityka obowiązuje od 14.10.2018.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu oraz w celu optymalizacji treści dostępnych w naszej witrynie. więcej informacji

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu oraz w celu optymalizacji treści dostępnych w naszej witrynie.

Zamknij