You are currently viewing Przewaga zestawów naprawczych do opon nad innymi rozwiązaniami
Aircom-Tire-Repair-Kits-article-website-news-image

Przewaga zestawów naprawczych do opon nad innymi rozwiązaniami

Przewaga zestawów naprawczych do opon nad innymi rozwiązaniami (cz. 1)

Zestawy naprawcze do opon powstały w odpowiedzi na zaobserwowany trend w branży motoryzacyjnej ukierunkowany na maksymalne obniżenie masy pojazdów w celu zredukowania ilość dwutlenku węgla emitowanego przez nie do środowiska. Zgodnie z tym trendem producenci samochodów starają się wyeliminować ze standardowego wyposażenia samochodów zbędne elementy, za jeden z których uznane zostało koło zapasowe.

Koło zapasowe waży co najmniej kilkanaście kilogramów, zajmuje dużo miejsca w bagażniku, a w przypadku wystąpienia awarii opony wymiana koła jest trudna – wymaga użycia dodatkowych narzędzi, wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym (w przypadku blokady śrub z powodu zanieczyszczenia lub braku ich wcześniejszego luzowania, np. od momentu zakupu). Ponadto sytuacja ta prowadzi też najczęściej do zabrudzeń odzieży oraz wnętrza pojazdu.

Jednym z elementów wyposażenia samochodu uznanym przez producentów za zbędny jest koło zapasowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe waży od 12 kg do nawet 30 kg (w samochodach SUV). Dodatkowo należy doliczyć wagę zestawu narzędzi niezbędnych do wymiany koła (podnośnik, klucze do kół itp.). Dlatego też koncerny samochodowe, mając do dyspozycji produkty alternatywne dla jego zastosowania, rezygnują z koła na rzecz mniejszej wagi pojazdów. Tendencję tę potwierdza między innymi rosnąca r/r sprzedaż produktów Aircom.

Uzasadnieniem eliminacji koła zapasowego ze standardu wyposażenia auta jest m.in.:

  • poprawa jakości użytkowanych opon dzięki rozwojowi technologii produkcji i zastosowaniu innowacyjnych materiałów,
  • nowoczesne rozwiązania takie, jak TPMS zwiększające świadomość użytkowników pojazdu w zakresie utrzymania właściwego ciśnienia w oponach – w przypadku szybszego obniżania się ciśnienia pozwalają przewidzieć pojawienie się nieszczelności w oponie oraz wpływają na zmniejszenie zużycia paliwa (słabo napompowane opony zwiększają poziom spalania)
  • brak pełnej gwarancji możliwości zastosowania koła zapasowego w przypadku uszkodzenia opony ze względu na m.in.: niskie ciśnienie w nieużywanej oponie, brak możliwości odkręcenia śrub w kole przy użyciu standardowych narzędzi z dołączonego zestawu, brak narzędzi.

Najkorzystniejszym dla koncernów samochodowych i ich klientów alternatywnym rozwiązaniem w sytuacji typowego uszkodzenia opony jest możliwość zastosowania produktu substytucyjnego, o blisko 10-krotnie mniejszej wadze, tj. zestawów naprawczych. Składające się ze środka uszczelniającego oponę oraz z kompresora do pompowania kołalżejsze i praktyczniejsze (łatwiejsze) z punktu widzenia zastosowania przez użytkowników pojazdów, tj. zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, zwłaszcza podczas jazdy w terenie zabudowanym. Istotnym czynnikiem przemawiającym za wykorzystaniem zestawu naprawczego, tym razem przez odbiorców końcowych, jest brak wiedzy i umiejętności użytkowników pojazdów związanych z wymianą koła.

PL_Aircom-Tire-Repair-Kits-article-chart-website-news-image

Dodaj komentarz