You are currently viewing Testy aplikacyjne w Aircom
application-tests-Aircom-website-news-image

Testy aplikacyjne w Aircom

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

Testy jezdne (aplikacyjne) w Aircom Automotive

Przeprowadzane coraz częściej testy jezdne (testy aplikacyjne) w Aircom Automotive to integralny proces związany z rozwojem naszych produktów.

Jak testujemy zestaw naprawczy do opon?

Zestawy naprawcze do opon, czyli kompresory do kół i uszczelniacze do opon, testujemy z użyciem rozmaitych metod. Oprócz podstawowych pomiarów parametrów funkcjonalnych i fizykochemicznych oraz badań przeprowadzanych przy użyciu stacji testowych wykonujemy również testy aplikacyjne, czyli testy jezdne. W Aircom Automotive badamy nasze produkty z użyciem samochodu testowego. Inżynierowie przeprowadzają testy na bazie specyfikacji przesłanych przez klientów, tj. koncerny motoryzacyjne. Ideą przyświecającą przeprowadzaniu takich testów jest odtworzenie rzeczywistych warunków, w których należy używać zestawu naprawczego do opon.

Jednymi z kluczowych wytycznych od klienta są sposoby i miejsce przebicia opony. W tym celu korzystamy ze zdefiniowanego narzędzia o odpowiedniej średnicy, którym przebijamy oponę w określonym miejscu. Standardowym obszarem przebicia opony jest jej bark (shoulder), a więc miejsce, w którym kończy się bieżnik. Według badań statystycznych miejsce to ulega uszczerbkowi tak samo często, jak sam bieżnik, jednak stanowi większe wyzwanie w kwestii uszczelnienia. To podejście wpisuje się w standardową w branży motoryzacyjnej metodologię scenariusza najgorszego przypadku. Co ważne, inżynierowie, wykonując przebicie opony, muszą dokonywać je pod odpowiednim, zawsze tym samym, kątem. Specyfikacja uwzględnia także zakres wycieków, czyli ubytków, powietrza z przebitej opony.  

Na podstawie wskazanych powyżej parametrów przebijamy oponę i przystępujemy do jej uszczelnienia z użyciem zestawu naprawczego. Na tym etapie musimy wziąć pod uwagę kolejną specyfikację. Dotyczy ona wartości ciśnień osiąganych przez kompresor w czasie pompowania koła. Poza tym ściśle określony jest czas jazdy oraz dystans, który należy przebyć samochodem po użyciu zestawu naprawczego w celu uszczelnienia opony. Maksymalna prędkość poruszania się samochodem w trakcie testu także jest określona w specyfikacji. Inżynierowie wnikliwie badają zdolności uszczelniające sprawdzając trwałość uszczelnienia opony zaraz po zakończonej operacji, a następnie po dobie i po przejechaniu 300 km. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić, że uszczelnienie uszkodzonej opony jest trwałe i pozwoli również klientowi pokonać dłuższy dystans.

Wykonując testy jezdne, każdorazowo bierzemy pod uwagę rozmiar i rodzaj opony. Zestaw testujemy na różnych typach opon – nie tylko letnich, zimowych i całorocznych. Wykorzystujemy także opony do samochodów klasy Premium. Wśród nich na dużą uwagę zasługują opony wyciszające, czyli absorbujące hałas.

Nasi inżynierowie wykonując testy jezdne, bardzo dużą wagę przykładają do analizy wszystkich zmiennych, w tym warunków pogodowych, temperatur, wilgotności powietrza, stanu nawierzchni. Aby lepiej poznać i zrozumieć funkcjonalność zestawu naprawczego do opon, przeprowadzają także próby z wykorzystaniem kamery termowizyjnej celem zaobserwowania zmian temperatur.

Najbardziej wymagające testy odbywają się w skrajnie niskich temperaturach. Te badania stanowią element homologacji produktów naszej firmy. W tym celu inżynierowie z Aircom, wraz z przedstawicielami klienta i osobami z jednostek certyfikujących (takich, jak TÜV), udają się a północ Szwecji do Arjeplog. Najbliższa eskapada Aircom do Skandynawii odbędzie się już na początku 2020 roku.

Od kiedy testujemy zestawy naprawcze do opon w Aircom?

W Aircom zawsze istotną rolę odgrywały badania i rozwój, dlatego też testy jezdne stały się nieodłączną częścią rozwoju nowych produktów. Jednak zwiększoną liczbę testów notujemy dopiero od bieżącego roku.

Perspektywa ostatnich trzech lat w Aircom

2017 – ok. 15 testów/miesiąc

2018 – ok. 80 testów/miesiąc

2019 – ok. 180 testów/miesiąc

Można więc powiedzieć, że w ciągu dwóch lat dokonaliśmy postępu o 1200%.

Z czego wynika zwiększona liczba testów naprawczych do opon Aircom?

Dzięki dynamicznie rozwijającemu się zapleczu technologicznemu jesteśmy w stanie wykonywać obecnie miesięcznie tyle testów, ile jeszcze dwa lata temu przez cały rok. Posiadamy laboratoria i odpowiednie zaplecze techniczne, czyli przeznaczony do testów warsztat. Dysponujemy rozbudowanym zespołem specjalizującym się w testach. Rozwijamy także konsekwentnie nowe technologie.

Dzięki powyższym jesteśmy w stanie udoskonalać swoje produkty szybciej i sprawniej. Przygotowane próbki sprawdzamy od razu w teście aplikacyjnym. Podobnie jest z benchmarkiem, który stanowi dla nas bardzo ważne narzędzie służące osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Wewnątrz firmy sprawdzamy nowości na rynku – zarówno jeśli chodzi o produkty i surowce chemiczne (ekologiczne, biotechnologiczne, ze źródeł naturalnych), jak i technologie.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzania testów zestawów naprawczych do kół?

Rezultaty testów jezdnych dostarczają najwięcej danych na temat skuteczności działania zestawu naprawczego do opon oraz łatwości jego obsługi. Wyniki te wskazują również kierunki rozwoju i optymalizacji naszych produktów. W konsekwencji testy jezdne wzmacniają rolę przedsiębiorstwa na rynku i podkreślają jego ekspercki wizerunek. Należy zauważyć, że takie badania, pomagając w rozwoju produktu, umożliwiają realną oszczędność pieniędzy. Dzięki powiązanym z testami aplikacyjnymi testami UX redukujemy również koszty szkolenia personelu.

Tekst powstał przy współpracy z:

Kinga Salus w kasku

Kinga Salus

Chemical Products R&D Manager