fbpx
Menu Close
TŁO

Pracownik magazynu

Lokalizacja

Pietrzykowice k/ Wrocławia

Twój zakres obowiązków

- Rozładunek środków transportu;
- Sprawne i terminowe przyjęcie komponentów do magazynu
- Sprawdzenie zgodności ilościowej i asortymentowej przyjmowanych komponentów z dokumentami przewozowymi;
- Wydawanie towaru z magazynu zgodnie z dokumentacją wewnętrzną firmy;
- Prowadzenie ewidencji materiałów będących na stanie magazynu;
- Prowadzenie kontroli zgodności stanu faktycznego z ewidencją magazynową;
- Należyte rozmieszczenie materiałów w magazynie;
- Obsługa programu ERP w zakresie przyjęć, wydań, przesunięć magazynowych;
- Przestrzeganie zasad BHP.

Nasze wymagania

- Doświadczenie w pracy na magazynie - będzie dodatkowym atutem;
- Zaangażowanie do pracy;
- Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym;
- Chęci podejmowania nowych wyzwań oraz rozwijania swoich umiejętności;
- Uprawnienia na wózki widłowe UDT - będzie dodatkowym atutem;
- Umiejętność obsługi systemów ERP (LN) oraz pakietu Microsoft Office (excel, word) - będzie dodatkowym atutem;
- Znajomość zasad BHP;
- Znajomość obsługi maszyn pomiarowych - będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

- interesujący zakres zadań z możliwością realizowania pasji zawodowych w dynamicznie rozwijającej się firmie branży automotive
- możliwość udziału w ciekawych projektach podnoszących umiejętności
- niepowtarzalną atmosferę pracy
- ubezpieczenie na życie
- prywatną opiekę medyczną dla całej rodziny
- kartę sportową
- karty przedpłacone
- owocowe wtorki
- program poleceń da pracowników
- program sugestii dla pracowników

Jeśli spełniasz powyższe wymagania oraz dzielisz naszą pasję do motoryzacji sprawdź naszą ofertę na pracuj.pl lub wyślij swoje CV na adres: personal@aircom.ag 

Jeżeli zgadzasz się, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, umieść w CV następującą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym w moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pietrzykowicach (ul. Fabryczna 20B, 55 – 080 Pietrzykowice) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Zostałem poinformowany, o tym, że:

1.     Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Aircom Automotive sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pietrzykowicach (ul. Fabryczna 20B, 55 – 080 Pietrzykowice), dalej: Spółka. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem personal@aircom.ag

2.     Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji.

3.     Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką w tym podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.

4.     Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.     Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest konieczne, abym mógł wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Przetwarzanie innych, podanych przez mnie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

6.     Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.     Brak zgody na udział w obecnej rekrutacji uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury.

8.     W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją.

10.   Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively. more information

By using this website, you agree to our use of cookies. We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run effectively.

Close