You are currently viewing Jak właściwie przechowywać opony samochodowe?
Advices how to properly store car tires from Automotive Test Engineer.

Jak właściwie przechowywać opony samochodowe?

Jak właściwie przechowywać opony samochodowe?

Niewłaściwa konserwacja i przechowywanie opon może wpłynąć negatywnie na ich parametry i właściwości, a to w efekcie prowadzi do skrócenia ich żywotności. W rezultacie konieczna będzie szybsza wymiana opon. Dlatego warto zadbać o odpowiednie magazynowanie, aby móc cieszyć się bezpiecznymi, dobrej jakości oponami przez kilka sezonów. Z tego artykułu dowiesz się, jak przechowywać opony w garażu czy piwnicy.
Przechowywanie-opon-min

Jak przygotować opony do przechowywania?

Zarówno opony letnie, jak i zimowe należy odpowiednio przygotować do przechowywania. Przede wszystkim trzeba je dokładnie oczyścić ze wszystkich zabrudzeń: kurzu, ziemi, ale też chemikaliów, np. benzyny, rozpuszczalnika czy oleju. W tym celu konieczne jest ich precyzyjne umycie, a następnie wysuszenie. Z bieżnika trzeba usunąć kamienie, piasek oraz inne niechciane elementy, które wbite w oponę przez kilka miesięcy mogą ją odkształcić. Do wyczyszczenia najlepiej użyć letniej wody ze specjalnym szamponem samochodowym, a także szczotki lub gąbki.- radzi Mateusz Bieda Test Engineer w Aircom Automotive.

Ważnym krokiem jest też sprawdzenie ogólnego stanu opon pod kątem ewentualnych pęknięć, przetarć lub innych niepokojących zmian. Następnie warto zabezpieczyć opony specjalnym preparatem, który zwiększy ich wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne podczas kilku miesięcy przechowywania.

Jak przechowywać opony samochodowe z felgami i bez felg?

Odpowiednio wyczyszczone i zakonserwowane opony warto przechowywać w specjalnych futerałach lub dużych workach, co pozwoli zabezpieczyć je przed zabrudzeniami, promieniowaniem UV oraz innymi czynnikami pochodzącymi z zewnątrz. Zadbaj o to, aby opony wkładane do pojemnika były dokładnie osuszone. Woda osadzona na ogumieniu owiniętym folią może bowiem skutkować pojawieniem się bąbli po jego wewnętrznej stronie.

W przypadku opon bez felg najlepiej ustawić je pionowo, jedną obok drugiej. Co kilka tygodni należy je obrócić, aby zmienić miejsce styku gumy z podłożem. W ten sposób można zminimalizować ryzyko odkształcenia gumy. Opony z felgami natomiast warto ustawić poziomo, jedną na drugiej. Nie należy stawiać ich pionowo, ponieważ w takiej sytuacji ciężar felgi może odkształcić gumę.

Opony najlepiej umieścić na półce albo innej podkładce, wykonanej np. z deski lub tektury. To pozwoli odizolować gumę od podłogi, na której może gromadzić się woda czy chemikalia, mające negatywny wpływ na jakość ogumienia. Zwróć też uwagę, aby umieścić je w miejscu, do którego nie docierają promienie słoneczne, mogące powodować wykruszanie się gumy, pęknięcia i przebarwienia.

Jak przechowywać opony w garażu lub piwnicy?

Niezależnie od miejsca przechowywania opon, należy zadbać, aby znajdowały się one w suchym miejscu, z dala od intensywnego promieniowania słonecznego. Pamiętaj, aby nie kłaść na nich żadnych dodatkowych przedmiotów. Ciężar takiego ładunku może bowiem odkształcić opony, a ostre krawędzie uszkodzić ogumienie. Najlepiej więc, aby znajdowały się one na osobnej półce regału lub w innym odosobnionym miejscu. Zaleca się, żeby temperatura pomieszczenia wynosiła od -5 do +30 stopni Celsjusza.

Umieść opony z dala od źródła ciepła, które może powodować odkształcenia. Jeśli więc chcesz je przechowywać w piwnicy czy kotłowni, to pamiętaj, że nie mogą znajdować się w pobliżu pieca albo rur centralnego ogrzewania. Ogumienie nie powinno też leżeć w pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak silniki, spawarki albo transformatory. Wyładowania elektryczne urządzeń są bowiem źródłem ozonu, który niszczy gumę.

Czym grozi niewłaściwe przechowywanie opon?

Nieprawidłowe przechowywanie opon wiąże się z wieloma niekorzystnymi skutkami. Na przykład, dla gum dużym zagrożeniem jest wilgoć, dlatego należy zadbać, aby miejsce ich przechowywania było suche. Dotyczy to zarówno opon z felgami, jak i bez nich, jednakże w pierwszym przypadku ryzyko zniszczenia jest większe – felgi mogą bowiem zardzewieć. Unikajmy zatem miejsc wilgotnych, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia opony, a także felgi.

Pozostawienie w bieżniku kamieni lub innych ostrych elementów może z kolei skończyć się odkształceniem opony, a w rezultacie prowadzić do zbyt głośnej pracy koła, porównywalnej z hałasem wydawanym przez uszkodzone łożysko.