You are currently viewing Ile lat mogą mieć opony? Jak długo używać jednych opon?

Ile lat mogą mieć opony? Jak długo używać jednych opon?

Ile lat mogą mieć opony? Jak długo używać jednych opon?

Im starsze ogumienie, tym większe ryzyko uszkodzenia i spowodowania niebezpieczeństwa na drodze. Z kolei przedwczesna wymiana opon jest po prostu stratą pieniędzy. Na dodatek szkodzi środowisku, ponieważ w miejsce jeszcze dobrej opony kupuje się następną, co z pewnością nie przyczynia się do ograniczenia ich produkcji. Jak więc określić żywotność opon? I kiedy jest najlepszy czas na wymianę? Na wszystkie pytania odpowiemy w niniejszym artykule.
Ile lat może mieć opona-min

Opony – jak sprawdzić rok produkcji?

Każda opona samochodowa jest oznaczona wieloma symbolami. Dlatego trzeba dobrze wiedzieć, czego się szuka. Informacja dotycząca roku produkcji ogumienia znajduje się tuż przy literach DOT. Następujący po nich ciąg znaków i cyfr wskazuje na kod fabryki, w której powstała opona, kod rozmiaru oraz tydzień i rok produkcji. Wiek opony może więc być mało intuicyjny w odczytaniu, dlatego posłużymy się teraz przykładem. Jeśli na kole znajdują się znaki DOT 3Y 1520, to można być pewnym, że została ona stworzona w poznańskiej fabryce Bridgestone. Z kolei cyfry 1520 oznaczają, że powstała w 15. tygodniu roku 2020, czyli pod koniec marca. W ten sposób można ustalić, że w sierpniu 2021 roku wiek opony wynosi mniej więcej półtora roku.

Data ważności opon - czy opona ma termin ważności?

Wiedząc jak sprawdzić kiedy wyprodukowano opony, należy zadać pytanie: czy mają one jakąś datę ważności? Jak najbardziej! Jest ona nawet ustanowiona przez prawo. Ważność opon odnosi się jednak wyłącznie do celów sprzedażowych. Według przyjętej w Polsce normy PNC 94300.7 ogumienie można wprowadzić do sprzedaży najpóźniej po 36 miesiącach od momentu produkcji. Wspominana już opona DOT 3Y 1520 powinna więc zostać wycofana ze sprzedaży najpóźniej w marcu 2023 roku. Dotyczy to również opon używanych.

Nie oznacza to jednak, że po upływie wskazanego okresu przestaje być przydatna. Żywotność opony a jej data ważności to zupełnie różne kwestie. Wiele zależy od samego stanu ogumienia. Opony zimowe i letnie mogą być użytkowane nawet przez dekadę, jeśli tylko spełni się kilka warunków. Dotyczą one przede wszystkim właściwej pielęgnacji, kultury jazdy (bez nagłego hamowania i przekraczania dozwolonych prędkości) oraz unikania trudnych nawierzchni. W praktyce wydłużenie życia ogumienia nie jest proste, jednak eksploatowane ich w warunkach miejskich na pewno to ułatwia.

Jak ocenić kiedy opony są zużyte?

O ile data ważności ogumienia jest dla kierowców jedynie wskazówką, to ocena stanu technicznego powinna być już zobowiązująca. Zużyte opony po prostu zwiększają ryzyko wypadków oraz awarii pojazdu. Na szczęście nie wszystkie oznaki pogorszenia się stanu produktu muszą oznaczać wyłączenie go z eksploatacji.

Do oszacowania zużycia opony wykorzystuje się wskaźnik TWI. Wynosi on 1,6 mm. Producenci umieszczają na oponach elementy, które wskazują na zbliżanie się do osiągnięcia niebezpiecznego poziomu TWI. Na tej podstawie można mniej więcej stwierdzić, jak długo jeszcze opony będą przydatne. Do wykonania pomiaru wskaźnika TWI może posłużyć standardowa suwmiarka, moneta, zapałka lub elektroniczny miernik zużycia opony, który można zakupić za kilkadziesiąt złotych.

Jak długo używać jednych opon-min

Kiedy opony nadają się do wyrzucenia?

Niestety nawet wysokogatunkowe ogumienie po pewnym czasie trzeba wyrzucić. Istnieje kilka przesłanek, które wskazują na potrzebę wymiany elementu. Wśród nich najważniejszy jest wymieniony już wskaźnik TWI. Zużycie opony do granicy 1,6 mm sprawia, że przestają spełniać swoją funkcję. Należy jednak dodać, że już przy 3 mm warto się zastanowić nad wymianą dla własnego bezpieczeństwa.

Niezależnie zaś od wskaźnika TWI i daty ważności, przyjmuje się, że po 10 latach użytkowania ogumienia powinno zostać natychmiast wyrzucone. To maksymalna żywotność opony, jaką może osiągnąć.

Oprócz tego warto co jakiś czas sprawdzać, czy nie doszło do deformacji drutówki, wybrzuszeń po bokach opony czy pojawienia się plam i odparzeń wewnątrz. To również dyskwalifikuje koła z dalszego użytkowania.

Mamy nadzieję, że powyższy wpis rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące tego, jak często wymieniać opony. Wiele zależy od ciągle zmieniających się warunków oraz doświadczenia kierowcy. Wprawny użytkownik pojazdu od razu zauważy, że ogumienie przestaje spełniać swoją funkcję i nadaje się już do wymiany. Niemniej dzięki podanym wskazówkom nawet początkujący kierowcy nie powinni mieć z tym już żadnych problemów.